Koronavirus: Nařízení pražské hygienické stanice 16/2020

Hygienická stanice hlavního města Prahy vydala s účinností od 12. října 2020 od 15.00 hodin nové nařízení v souvislosti s onemocněním covid-19.

Nařízení HSHMP č. 16/2020 nařizuje mimořádné opatření při epidemii na území hlavního města Prahy spočívající v zákazu příjmu nových osob u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro osoby se zdravotním postižením a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 48, § 49, § 50 a § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), a to včetně všech nových zaměstnanců a osob podílejících se na chodu těchto zařízení, dále k zákazu příjmu uživatelů sociálních služeb, kteří se vracejí zpět do sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro osoby se zdravotním postižením a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 48, § 49, § 50 a § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), např. z domácí péče či zdravotnického zařízení a dále k zákazu příjmu nových osob u poskytovatelů následné péče, a to včetně všech nových zaměstnanců a osob podílejících se na chodu zařízení těchto poskytovatelů zdravotních služeb, s výjimkou osob, které předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem, které není starší než 4 dny.

Nové opatření zároveň ruší nařízení mimořádného opatření Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 10/2020, 14/2020 a 15/2020.

Nařízení HSHMP č. 16/2020 - zákaz příjmu nových osob u poskytovatelů sociálních služeb (pdf, 2,9 MB)
Zveřejněno: 12.10.2020 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 410 x
Vytisknout