Květnové volby 2019

Prezident České republiky vyhlásil dne 8. ledna 2019 termín konání voleb do Evropského parlamentu. Volby se uskuteční v termínu pátek 24. května 2019 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 25. května 2019 od 8.00 do 14.00 hodin.

Tímto rozhodnutím byla pro kandidující politické strany, politická hnutí, koalice a další kandidující subjekty zahájena volební kampaň.

Od vyhlášení voleb též počala běžet lhůta pro podání žádostí o vydání voličského průkazu u obecního úřadu nebo u zastupitelského úřadu ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu obecnímu nebo zastupitelskému úřadu v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče a v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky končí v pátek dne 17. května 2019 a pro osobní žádosti o vydání voličského průkazu tato lhůta končí ve středu 22. května 2019.

Další informace o volbách do Evropského parlamentu bude Městská část Praha 16 zveřejňovat průběžně na svých webových stránkách a také v Novinách Prahy 16.
Mgr. Gregor Dušička, DiS.

Zveřejněno: 15.02.2019 –Kateřina Drmlová ; Přečteno 806 x
Vytisknout