Logo

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Praha 16 (MAP II)

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011811
Období realizace
1.8.2019 - 31.7.2022
s podporou MŠMT v rámci
výzvy č. 47 OP VVV

Projekt MAP II. Praha 16 plynule navazuje na realizaci a výsledky projektu MAP Praha 16. Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v oblasti předškolního a základního vzdělávání.

Realizace projektu je založena na komunitním plánování, to znamená vytvoření uceleného a funkčního systému komunikace zapojením všech aktérů ovlivňující vzdělávání na Praze 16. Realizace MAP II. představuje společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

Zapojeny jsou tyto městské části správního obvodu Praha 16:
 • Městská část Praha 16,
 • Městská část Praha - Lipence,
 • Městská část Praha - Lochkov,
 • Městská část Praha - Velká Chuchle,
 • Městská část Praha - Zbraslav.
Aktuality týkající se projektu MAP II. Praha 16

 • 1. Infolist o průběhu realizace projektu MAP II. Praha 16 za období 8 - 12/2019

  11.12.2019 / 1. Infolist o průběhu realizace projektu MAP II. Praha 16 za období 8 - 12/2019
 • Vzory pro pracovní skupiny

  07.12.2019 / Vzory prezenční listiny a zápisu pro pracovní skupiny projektu MAP II. Praha 16
 • Vyhlášení výzev OP PPR ČR č. 54, 55 a 56

  07.12.2019 / Hlavní město Praha vyhlásilo celkem 3 výzvy k předkládání projektových žádostí do Operačního programu – Praha pól růstu ČR.
 • Setkání pracovních skupin MAP II. Praha 16 č. 2

  07.12.2019 / Druhé setkání členů pracovních skupin MAP II. Praha 16 Radotín proběhlo 28.11.2019 opět na půdě Úřadu městské části Praha 16 v Radotíně.  Pozvání na tuto akci přijaly i kolegyně z MAP II pro ORP Černošice, aby pohovořily o zkušenostech a přístupu k řízení projektu místního akčního plánování, a to v rámci celého území MAS Dolnobřežansko.
 • Konference projektu SRP

  22.11.2019 / Materiály z konference projektu "Strategické plánování a řízení rozvoje vzdělávání", Praha, 7.11.2019
 • Konference projektu SRP

  22.11.2019 / Jana Holanová a Lucie Albrechtová se dne 7.11.2019 zúčastnily konference projektu SRP. Úvodem setkání byly představeny Aktivity Center podpory (CP) projektu SRP. Dále se na konferenci hovořilo o připravované výzvě MŠMT - Šablony III. Hlavním tématem však bylo Strategické plánování a řízení rozvoje vzdělávání
 • Učitelé z Finska, Anglie a Slovinska se inspirují v MŠ Nad Parkem

  06.11.2019 / Mateřská škola Nad Parkem se díky svým aktivitám a projektům stala jednou z mála školek, která získala mezinárodní partnery a zapojila se do projektu Partnerství Erasmus+.
 • Plakát - značení projektu MAP II. Praha 16

  29.10.2019 / Plakát k projektu MAP Praha 16 je určený k tisku (povinný formát A3) a je vhodné jej zveřejnit v budovách všech subjektů, které se podílejí na MAP II. pro území Praha 16.
 • Druhé setkání pracovních skupin MAP II. Praha 16

  29.10.2019 / Druhé společné setkání pracovních skupin projektu MAP II. Praha 16 proběhne 28.11.2019 v 15 hodin v zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 16. Účast na setkání potvrdila Mgr. Renata Hlavešová z MAS Dolnobřežansko o.p.s., která je současně koordinátorkou klíčových aktivit pro aktualizaci a implementaci MAP v daném území.
 • Setkání vedoucích pracovních skupin projektu MAP II. Praha 16

  22.10.2019 / První společná schůzka vedoucích pracovních skupin se konala 18. října 2019. V projektu MAP II. Praha 16 bude tedy fungovat pět pracovních skupin (pro matematickou a čtenářskou gramotnost, polytechnické vzdělání, finance a rovné příležitosti). Společná schůzka byla koncipována jako prvotní seznámení s principem práce pracovních skupin a představou jejich role v projektu.
12
Zveřejněno: 10.10.2019 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 839 x
Vytisknout