Logo

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Praha 16 (MAP II)

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011811
Období realizace
1.8.2019 - 31.7.2022
s podporou MŠMT v rámci
výzvy č. 47 OP VVV

Projekt MAP II. Praha 16 plynule navazuje na realizaci a výsledky projektu MAP Praha 16. Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v oblasti předškolního a základního vzdělávání.

Realizace projektu je založena na komunitním plánování, to znamená vytvoření uceleného a funkčního systému komunikace zapojením všech aktérů ovlivňující vzdělávání na Praze 16. Realizace MAP II. představuje společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

Zapojeny jsou tyto městské části správního obvodu Praha 16:
 • Městská část Praha 16,
 • Městská část Praha - Lipence,
 • Městská část Praha - Lochkov,
 • Městská část Praha - Velká Chuchle,
 • Městská část Praha - Zbraslav.
Aktuality týkající se projektu MAP II. Praha 16

 • MAP II. Praha 16 na počátku roku 2020

  08.04.2020 / Všechny základní, mateřské a základní umělecké školy zapojené do projektu MAP II. Praha 16, jejich zřizovatelé, či zástupci z řad rodičů dětí navštěvujících tato školská zařízení, již od samého počátku roku 2020 velmi aktivně pokračují v činnostech započatých v roce předchozím, jejichž cílem je především zlepšení kvality vzdělávání dětí a žáků.
 • Pozvánka na seminář pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ: Hudební činnost při osvojování češtiny jako druhého jazyka

  27.01.2020 / Místní akční plán II. Praha 16 zve pedagogy na 1. vzdělávací odpoledne, které bude věnováno semináři "Hudební činnost při osvojování češtiny jako druhého jazyka". Uskuteční se 10. února od 13 do 17 hodin v Mateřské škole Matjuchinova, v budově ELIŠKA, U Lékárny 592 v Praze-Zbraslavi.
 • Harmonogram setkání pracovních skupin projektu MAP II v lednu 2020

  06.01.2020 / V průběhu ledna proběhnou další setkání pracovních skupin projektu MAP II. Praha 16 Radotín.
 • 1. Infolist o průběhu realizace projektu MAP II. Praha 16 za období 8 - 12/2019

  11.12.2019 / 1. Infolist o průběhu realizace projektu MAP II. Praha 16 za období 8 - 12/2019
 • Vzory pro pracovní skupiny

  07.12.2019 / Vzory prezenční listiny a zápisu pro pracovní skupiny projektu MAP II. Praha 16
 • Vyhlášení výzev OP PPR ČR č. 54, 55 a 56

  07.12.2019 / Hlavní město Praha vyhlásilo celkem 3 výzvy k předkládání projektových žádostí do Operačního programu – Praha pól růstu ČR.
 • Setkání pracovních skupin MAP II. Praha 16 č. 2

  07.12.2019 / Druhé setkání členů pracovních skupin MAP II. Praha 16 Radotín proběhlo 28.11.2019 opět na půdě Úřadu městské části Praha 16 v Radotíně.  Pozvání na tuto akci přijaly i kolegyně z MAP II pro ORP Černošice, aby pohovořily o zkušenostech a přístupu k řízení projektu místního akčního plánování, a to v rámci celého území MAS Dolnobřežansko.
 • Konference projektu SRP

  22.11.2019 / Materiály z konference projektu "Strategické plánování a řízení rozvoje vzdělávání", Praha, 7.11.2019
 • Konference projektu SRP

  22.11.2019 / Jana Holanová a Lucie Albrechtová se dne 7.11.2019 zúčastnily konference projektu SRP. Úvodem setkání byly představeny Aktivity Center podpory (CP) projektu SRP. Dále se na konferenci hovořilo o připravované výzvě MŠMT - Šablony III. Hlavním tématem však bylo Strategické plánování a řízení rozvoje vzdělávání
 • Učitelé z Finska, Anglie a Slovinska se inspirují v MŠ Nad Parkem

  06.11.2019 / Mateřská škola Nad Parkem se díky svým aktivitám a projektům stala jednou z mála školek, která získala mezinárodní partnery a zapojila se do projektu Partnerství Erasmus+.
12
Zveřejněno: 10.10.2019 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 2120 x
Vytisknout