Městská část Praha 16 vyhlašuje granty na rok 2016 v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Rada městské části Praha 16 svým usnesením č. 476/2016 ze dne 27. ledna 2016 vyhlásila pravidla pro udělení grantů pro rok 2016. V tomto roce byl na granty vyčleněn 1 milion Kč. 

Grantová pravidla pro udělení grantů na rok 2016 se vztahují na poskytování příspěvků z rozpočtu Městské části Praha 16 výhradně nestátním obecně prospěšným organizacím, fyzickým i právnickým osobám a školním klubům pouze v případě, jsou-li právnickými osobami s účetnictvím vedeným odděleně od účetnictví školy, působícím na území Radotína v oblastech volného času, sportu, kultury (dále jen žadatelé).

Žádost o grant na předepsaném formuláři a zpracované projekty se přijímají prostřednictvím Podatelny Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23/3, v termínu do 29. února 2016 do 12.00 hodin pro akce konané od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016. Obálka s materiály bude zřetelně označena heslem „Grant“.

Do tohoto termínu budou poskytovány informace ke zpracování projektů pracovnicí Kanceláře úřadu Úřadu městské části Praha 16 Bc. Ivetou Krejčí. Zaslané projekty se žadatelům nevracejí. 

Žádosti podané po uplynutí lhůty budou z grantového řízení vyřazeny.

Pravidla pro udělení grantů na rok 2016
Zveřejněno: 01.02.2016 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 3949 x
Vytisknout