Mimořádný test sirén

Ve středu 13. února by se měla na území Radotína uskutečnit mimořádná zkouška systému varování, o kterou Městská část Praha 16 požádala pražský magistrát. Ten systém provozuje a zajišťuje na celém území hlavního města Prahy.

Radotínská radnice tím chce prověřit fungování tohoto systému, protože v předchozích a reálných mimořádných situacích nebylo hlášení z technických důvodů uskutečněno.

Jedná se o zvláštní test elektronických mluvících sirén, který nesouvisí s pravidelnou měsíční zkouškou prováděnou na celém území republiky. 

Přesně v 11 a ve 12 hodin by se na území Radotína měly rozeznít sirény a vysílat zkušební nepřerušovaný tón po dobu 120 vteřin. Několik minut před vlastní zkouškou by měla být z Operačního střediska krizového štábu hlavního města Prahy vysílána informace o chystané zkoušce v českém a anglickém jazyce v tomto znění:

„Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Za několik minut proběhne zkouška sirén. Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén.“ „Test of sirens, test of sirens, test of sirens. Test of sirens will continue within several minutes. Test of sirens, test of sirens, test of sirens." 

Následovat by měla třikrát opakovaná informace o mimořádné zkoušce elektronických mluvících sirén v tomto znění: 

„Vážení spoluobčané, právě probíhá mimořádná zkouška elektronických mluvících sirén. Zkouška je zaměřena na území Radotína k ověření provozuschopnosti jednotného systému varování při mimořádných událostech prostřednictvím Operačního střediska krizového štábu hlavního města Prahy.“

Děkujeme za pochopení.

Zveřejněno: 13.02.2019 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1463 x
Vytisknout