Usnesení rady č.687

Místostarosta + OMH - uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. VVP/G33/12873/1841216 k tíži pozemků parc.č. 944/1 a 949/2 v k.ú. Radotín mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5

Číslo rady: 50
č. 687
Ze dne 21.10.2020

rada  s o u h l a s í

s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č. VVP/G33/12873/1841216 k tíži pozemků parc.č. 944/1 a 949/2 v k.ú. Radotín mezi povinnou Městskou částí Praha 16 a oprávněnou společností PREdistribuce, a.s., IČ: 27376516, Svornosti 3199/19a, Praha 5.
Zveřejněno: 26.10.2020 – Martina Stará ; Přečteno 205 x
Vytisknout