Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2020

Městská část Praha 16 v souladu s § 11 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje návrh rozpočtu Městské části Praha 16 pro rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu Městské části Praha 16 do roku 2025.

Tento návrh rozpočtu je na venkovní úřední desce zveřejněn od 29. listopadu 2019 v užším rozsahu, který obsahuje údaje o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby.

  • příloha č. 1  Návrh rozpočtu v rozsahu dle druhového třídění

Plné znění návrhu rozpočtu je zveřejněno v elektronické podobě na elektronické úřední desce na oficiálních webových stránkách Městské části Praha 16: www.praha16.eu a k nahlédnutí v listinné podobě v Úřadu městské části Praha 16.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané MČ Praha 16 uplatnit buď písemně ve lhůtě do 15 dnů ode dne zveřejnění návrhu rozpočtu, nebo ústně při projednávání návrhu rozpočtu na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 dne 16. prosince 2019.

Přílohy elektronické a listinné podoby:

Zveřejněno: 29.11.2019 – Kateřina Valínová ; Přečteno 534 x
Vytisknout