Návrh závěrečného účtu Městské části Praha 16 za rok 2019

Městská část Praha 16, IČ: 00241598, se sídlem: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín, zveřejňuje v souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, návrh závěrečného účtu Městské části Praha 16 za rok 2019, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019.

Na úřední desce je v listinné podobě zveřejněn návrh v užším rozsahu, který obsahuje v souladu s výše uvedeným zákonem:

  1. údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby

  2. závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

 

Plné znění návrhu závěrečného účtu je v souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejněno na elektronické Úřední desce Úřadu městské části Praha 16 (www.praha16.eu) v tomto rozsahu:

 

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané Městské části Praha 16 uplatnit písemně ve lhůtě do 19. června 2020 na adrese: Odbor ekonomický ÚMČ Praha 16, náměstí Osvoboditelů 21/2a, 153 00 Praha-Radotín, nebo ústně při jeho projednávání návrhu závěrečného účtu na veřejném zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 dne 24. června 2020.

Kateřina Valínová, DiS.

vedoucí Odboru ekonomického

Zveřejněno: 01.06.2020 – Kateřina Valínová ; Přečteno 164 x
Vytisknout