Návrhy rozpočtů a střednědobých výhledů zřízených příspěvkových organizací Městské části Praha 16

Městská část Praha 16 v souladu s § 11 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje návrhy rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů do roku 2023 zřízených příspěvkových organizací Městské části Praha 16 pro rok 2020.

Tento návrh rozpočtu je na úřední desce zveřejněn od 29. listopadu 2019 a v elektronické podobě na elektronické úřední desce na oficiálních webových stránkách Městské části Praha 16: www.praha16.eu a k nahlédnutí v listinné podobě v Úřadu městské části Praha 16.

 

Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů jednotlivých zřízených příspěvkových organizací budou projednány Radou městské části Praha 16 na zasedání dne 16. prosince 2019.

Zveřejněno: 29.11.2019 – Kateřina Valínová ; Přečteno 374 x
Vytisknout