Nízkoprahový Klub Radotín je tu deset let

Oslava 10letého výročí založení nízkoprahového Klubu pro děti a mládež v Radotíně se konala 21. května 2015. Klub sídlí v areálu základní školy v Loučanské ulici a provozuje ho Proxima Sociale, o.p.s. 

Vedení organizace Proxima Sociale, o.p.s a sociální pracovníci klubu Radotín se tak společně setkali s představiteli Městské části Praha 16 a Úřadu městské části Praha 16 i dalších institucí, aby zrekapitulovali 10 let vzájemné spolupráce.

Do klubu zavítal Mgr. Miroslav Knotek, zástupce starosty Městské části Praha 16 a Ing. Pavel Jirásek, tajemník úřadu, přítomni byli také zástupci základních škol v Radotíně. 

„Velmi si vážíme činnosti všech lidí, kteří v tomto klubu pracují s mládeží. Jde o velmi záslužnou práci a zejména doplnění portfolia nabídky trávení volného času neorganizované mládeže v Radotíně,“
 uvedl Mgr. Miroslav Knotek, zástupce starosty Městské části Praha 16.

V úvodu schůzky Proxima Sociale, o.p.s. představila služby, které nabízí a poskytuje, a aktivity, které probíhají v Klubu Radotín. Přítomní ocenili, že se podařilo vybudovat kvalitní zázemí pro mládež, která přijala klub za svůj a je ochotna aktivně se podílet na jeho provozu. O tom, že toto zařízení má úspěch, svědčí vysoká návštěvnost klubu.

Kromě historie se hovořilo i o proměnách, které sociální pracovníci v práci s dětmi a mládeží zaznamenali v uplynulých letech. Účastníci schůzky se shodli na tom, že se sociální prostředí stává stále složitější a to klade na sociální pracovníky a jejich práci velké nároky. Diskutovalo se také o tématu bezdomovectví a nárůstu uživatelů návykových látek v Radotíně a jeho okolí a možnostech, jak s těmito jevy pracovat. 

Odpoledne pak následoval program pro uživatele služeb klubu, jejich kamarády a rodiče. Přejme tedy klubu, aby se mu dařilo pomáhat svým klientům minimálně další dekádu. 

Kulatý stůl - 10 let Klubu Radotín

Foto: Diskuze u kulatého stolu; archiv Proxima Sociale, o.p.s.
Zveřejněno: 08.06.2015 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 2774 x
Vytisknout