Nouzový stav: nová opatření pro Radotín

Dvě hodiny po vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky zasedl Krizový štáb Městské části Praha 16, opětovně rozšířený o zástupce školských, sociálních a sportovních zařízení zřízených radotínskou radnicí.

Starosta Městské části Praha 16 svolal na 12. března 2020 na 16.00 hodin jednání Krizového štábu MČ Praha 16, aby byla neprodleně přijata další konkrétní opatření pro Radotín reagující na aktuální situaci a rozhodnutí vlády. Oproti již dříve přijatým opatřením (z úterý 10. března) bylo rozhodnuto o následujících lokálních omezeních:

·  místní knihovna bude od 13. března zcela uzavřena,

·  všechna městská sportoviště spravovaná Radotínskou, o.p.s. budou od 13. března uzavřena; to se týká sportovní haly, bazénu (vč. občerstvení) i venkovní sauny na biotopu. Provoz zůstane pouze pro ubytovací zařízení ve sportovní hale,

·  základní škola zcela uzavírá s okamžitou platností všechny své budovy (včetně tělocvičen a všech dlouhodobých pronájmů), zápis do základní školy je odložen na neurčito,

·  mateřská škola na základě rozhodnutí Krizového štábu MČ Praha 16 ukončí svůj provoz v pátek 13. března, od pondělí 16. března bude zcela uzavřena (všechna její pracoviště) – neplatí tedy dříve zveřejněná informace o omezení provozu od pondělí; současně MŠ nebude od pondělí zajišťovat stravování pro sousední školu a školku Petrklíč (soukromý subjekt),

·  stravovací zařízení, resp. jídelna v novém domě s pečovatelskou službou se s okamžitou platností uzavírá pro veřejnost a nadále bude zajišťovat stravu pouze pro klienty pečovatelské služby, osoby bydlící v malometrážních bytech a případné další potenciální klienty (zejména radotínské seniory) vytipované pečovatelskou službou.   

Nově uzavřená mateřská škola bude rodičům dětí, kteří budou žádat o ošetřování dítěte do 10 let věku, vydávat obdobná potvrzení jako základní škola. Rodiče budou moci o potvrzení požádat elektronicky.

V tuto chvíli (čtvrtek 12. 3., 17.30 hod.) nejsou přijata jakákoli omezení provozu úřadu městské části a technických služeb. Žádné omezení nemá ani sběrný dvůr v ulici V Sudech. Rovněž zdravotnické zařízení na Sídlišti je přístupné veřejnosti. Ve všech budovách jsou pak zvýšena hygienická opatření, umístěny nadstandardní dezinfekční prostředky a zvýšený úklid. Přesto žádáme občany, aby zvážili návštěvu výše uvedených zařízení a pracovišť, případně záležitosti řešili přednostně elektronicky (e-mail, datové schránky, fax) či telefonicky.

Rovněž je doporučeno radotínským seniorům omezit na zcela nezbytné minimum návštěvu míst s vyšší koncentrací osob, a to po dobu platnosti mimořádných opatření. Městská část Praha 16 se bude rovněž snažit poskytnout nezbytnou součinnost seniorům žijícím v Radotíně, kteří jsou bez možné pomoci od rodinných příbuzných, a to v podobě spolupráce při poskytování služeb, zejména zajištění nákupů potravin a léků.

Upozorňujeme, že se situace může změnit s ohledem na pandemii koronaviru Covid-19 a může být rozhodnuto o dalších úpravách. Sledujte naše webové stránky a facebook. Děkujeme za pochopení.

Vloženo: 12.03.2020 – Ing. Pavel Jirásek ; Přečteno 3578 x
Vytisknout