Usnesení rady č.326

OE – k návrhu obecně závazné vyhlášky o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí

Číslo rady: 19
č. 326
Ze dne 03.07.2019

Rada MČ  s o u h l a s í  s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí dle přílohy č. 1, tj. se zavedením místního koeficientu ve výši 2 současně v kombinaci s koeficientem dle § 6 odst. 4 a § 11 odst. 3 písm. a) ve výši 2,5 a současně s koeficientem dle § 11 odst. 3 písm. b) zákona ve výši 1,5.

Zveřejněno: 11.07.2019 – Martina Stará ; Přečteno 245 x
Vytisknout