OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,
zde můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 16 a Úřadu Městské části Praha 16. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 16. Dovolujeme si vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy zodpovídány nebudou. Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.
Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Pro vložení otázky nejdříve zvolte téma

*
*
*
 
*


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: objížďka (Jana Procházková 02.03.2019 18:56) – Výstavba
  Vážení, mám dva dotazy. Plánuje se objíždka autobusů Otínskou ulicí při výstavbě kanalizace Zderazská? Naprosto s tímto nesouhlasíme, naše ulice je úzká, když jsme žádali chodník jen po jedné straně, nevyhověli jste nám, nyní kde budeme celý rok parkovat? Navíc při výstavbě kanalizace v Otínské se hnulo celé podloží, zatéká nám do sklepů. Autobusová doprava je zde nepřípustná. Kdy někdo přijde zkontrolovat, co se při výstavbě na nemovitostech poškodilo? Před výstavbou proběhl monitoring nemovitostí, po výstavbě dosud nikoliv. Bojíme se dalšího zhoršení situace. Kam se máme obrátit se současným zatékáním do skelpů pod vozovkou?
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 13.03.2019 12:32)
   Dobrý den,
   děkujeme za Váš dotaz, na nějž odpovídá Ing. Milan Bouzek, místostarosta Městské části Praha 16:
   Objížďka autobusů jedoucích do Kosoře a Třebotova ve směru z Radotína (pouze jedním směrem do kopce) a osobních vozů (také pouze jedním směrem do kopce) se plánuje Otínskou ulicí na dobu cca 5 měsíců do doby, než se uzavře konec ulice Otínské a křižovatka Otínské se Zderazskou ulicí pro výstavbu inženýrských sítí.
   Finální řešení objížďky schvaluje, či variantní řešení posuzuje, Dopravní inspektorát Policie ČR a Odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy a jsou v souladu s platnou legislativou, tak jako je nutnost zachování chodníků po obou stranách ulice.
   S parkováním části vozidel, které bude nutno z ulice Otínské vyparkovat, se počítá v ulici Jelenovské a v ulici Zderazské nad křižovatkou se Zderazskou.
   S problémy po výstavbě inženýrských sítí v části ulice Otínské se obraťte na firmu ZAVOS s. r. o, pana Adámka, který prováděl stavební dozor investora, tedy za hlavní město Prahu (Odbor technické vybavenosti MHMP) u této stavby.
   Jana Hejrová

 • Otázka: Nová radnice (Jan Lukavský 03.03.2019 11:59) – Výstavba
  Dobrý den, v zářijovém speciálním vydání Novin Prahy 16 věnovaném budoucí výstavbě centra Radotín, bylo u vizualizace budovy radnice na straně 2 v popisku uvedeno, že oproti této vizualizaci bude konečná podoba radnice mírně odlišná. Rád bych tedy věděl zda a kdy budou k dispozici nějaké aktualizované konečné vizualizace a plány radnice. Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 08.03.2019 11:32)
   Dobrý den,
   děkujeme za Váš dotaz, na nějž odpovídá Ing. Milan Bouzek, místostarosta Městské části Praha 16: 
   Vizualizace radotínské radnice, která byla uvedena v Novinách Prahy 16, je podkladem pro vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Tato dokumentace by měla být k dispozici v září letošního roku.
   S pozdravem 
   Jana Hejrová

 • Otázka: Oplocení lesa (Pavel Černý 25.02.2019 21:01) – Místní hospodářství
  Dobrý den,
  navazuji na svůj dotaz ze dne 22.01.2019 ohledně oplocení na pozemcích p .č. 1719 a 2570 v ulici Na Viničkách.
  V době uplynulé od mého dotazu bylo oplocení dokončeno, opatřeno dvěma brankami, a ty byly uzamčeny. Byl tak zcela znemožněn vstup do lesa z ulice Na Viničkách, kudy vede poměrně frekventovaná lesní stezka přes pozemek p.č. 1734 ústící na okraji přírodní rezervace Staňkovka, kde navazuje na stezku do Černošic.
  Tímto byl porušen § 32/7 lesního zákona, dle něhož je zakázáno oplocovat les z důvodů vlastnických nebo za účelem omezení obecného užívání lesa; to se netýká lesních školek, oplocení zřízeného k ochraně lesních porostů před zvěří a oplocení obor nebo farmových chovů zvěře.
  Zamezení černých skládek k těmto důvodům nepatří.
  Bez ohledu na záměr, či investora oplocení, byl ze strany správce pozemku na němž plot stojí t.j. MČ Praha 16 porušen zákon a omezena občanská práva na obecné užívání lesa.
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 01.03.2019 10:04)
   Dobrý den, 
   děkujeme za Váš dotaz, na který odpovídá Ing. Pavel Švitorka, vedoucí Odboru místního hospodářství:
   Plot je umístěn na pozemku parc. č. 1719 k. ú. Radotín v souladu se stavebním povolením č.j. 17380/18/OVDŽP ze dne 5.9.2018. Plot zamezuje hromadění nepořádku na pozemku parc. č. 2570 k.ú. Radotín, který tam pravděpodobně vytvářejí obyvatelé z ulice Na Viničkách a Dehtínská. Slouží též k ochraně obyvatel před černou zvěří. Podle stávajícího stavu (betonové sloupky) a pamětníků byl pozemek parc. č. 1734 historicky oplocen. Nové oplocení je možné zatím bez problémů obejít. 
   S pozdravem 
   Jana Hejrová 
 • Otázka: Výstavba ul. Lošetická (Zetek 22.02.2019 14:33) – Výstavba
  Dobrý den,
  mám dva dotazy k probíhající výstavbě v ul. Lošetická.
  Jaký je mentálně předpokládaný termín dokončení?
  Plánují se v ulici i slaboproudé sítě, respektive plánují se dovést až na konec ulice?

  Děkuji
  • Odpověď: (Kateřina Drmlová) 28.02.2019 12:56)

   Dobrý den,
   na Váš dotaz odpovídá Ing. Milan Bouzek, místostarosta Městské části Praha 16:
   Dokončení výstavby v ulici Lošetická se předpokládá v červnu letošního roku.
   V projektu stavby nejsou zahrnuty slaboproudé sítě, ale upozornili jsme správce těchto sítí, že je možné v průběhu stavby tyto sítě položit do nově budovaného chodníku.

 • Otázka: Cyklostezka A1 (Jaroslav Pražák 24.02.2019 10:13) – Doprava
  Dobrý den, můžete mi, prosím, sdělit, kdo je správcem cyklostezky A1 v úseku mezi lahovickým přístavem a Radotínským mostem? V úseku cca 10 m je zde nebezpečně (od kořenů stromů) zvlněný asfaltový povrch. (Byl jsem svědkem pádu staršího cyklisty). Díky a přeji hezký den, Pražák
  • Odpověď: (Kateřina Drmlová) 25.02.2019 13:42)
   Dobrý den,
   děkujeme za podnět, na Váš dotaz odpovídá Jan Martínekz oddělení dopravy našeho úřadu:
   Správcem cyklostezky A1 ve zmíněném úseku je Technická správa komunikací hlavního města Prahy,a.s.
   Oddělení dopravy Úřadu městské části Praha 16 správce na nerovnosti na komunikaci upozorní.
 • Otázka: Zderazská, uzavírka (Jan Burjánek 20.02.2019 15:14) – Doprava
  Dobrý den - na stránce Třebotova se obejvily detaily k uzavírce Zderazské (viz http://www.obectrebotov.cz/informace%2Do%2Duzavirce%2Dul%2Dzderazska%2Dv%2Dpraze%2Dradotine%2Da%2Dobjizdne%2Dtrasy%2Dod%2D15%2D3%2D2019/d-1687). Je toto již konečná, schválená verze? Má ke kompletní uzavírce dojít již 15.3.? Děkuji.
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 25.02.2019 8:49)
   Dobrý den, pane Burjánku, 
   děkujeme za Váš dotaz, na nějž odpovídá Lenka Moravcová z Oddělení dopravy Odboru výstavby, dopravy a životního prostředí našeho úřadu: 
   Příslušným silničním správním úřadem k povolení uzavírky silnice II. třídy ul. Zderazská je Odbor dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy. Uvedená verze dopravních omezení již byla projednána s některými dotčenými osobami a měla by být konečná, ale vzhledem k tomu, že dle našich informací zatím nebyla na MHMP podaná žádost o povolení uzavírky, jedná se stále pouze o návrh, který zatím nebyl schválen a nelze ani sdělit žádný konkrétní termín.

 • Otázka: Železniční přejezd (Ondřej Franc 17.02.2019 19:44) – Doprava
  Dobrý den,

  píši s dotazem na možnou výstavbu podchodu v oblasti železničního přejezdu v ulici Na betonce, či zda-li se v této otázce uvažuje o jiném řešení?
  Ptám se z toho důvodu, že je nesporným faktem, že současná situace ztěžuje obyvatelům život například i z důvodu velkého přetížení linky. Z čehož pramení snaha občanů cestu si zkracovat, a vždy to tak bude. V poslední době v blízkosti tohoto přejezdu zemřeli dva lidé.

  Moc děkuji za odpověď,
  Ondřej Franc
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 18.02.2019 9:11)
   Dobrý den, 
   děkujeme za Váš dotaz, na nějž odpovídá Ing. Pavel Jirásek, tajemník Úřadu městské části Praha 16:
   Železniční přejezd v ulici „U Portlandu“ bude podle rozhodnutí Správy železniční dopravní cesty zrušen a nahrazen podchodem, který spojí ulice Na Betonce s Vrážskou. Stavba bude součástí optimalizace trati Praha – Beroun. Na základě požadavku radotínské radnice bude podchod veden z ulice Na Betonce přímo k autobusovému terminálu a dále na jednotlivá nástupiště rekonstruovaného nádraží, které bude plně bezbariérové. V takovéto podobě by nové pěší spojení mělo navazovat na novou zástavbu Centra Radotín včetně vyústění do prostoru nové radnice, jejíž stavba je plánována na místě dosavadní kotelny. Podle informací Správy železniční a dopravní cesty by měla být výstavba zahájena již v tomto roce, potrvá pak přibližně dva a půl roku, do konce roku 2021 by tedy mělo být bezbariérové propojení již funkční. 
 • Otázka: Stavba oplocení (Černý 22.01.2019 23:12) – Výstavba
  Dobrý den,
  všiml jsem si, že v ulici Na Viničkách je budováno oplocení na pozemku parcelní číslo 1719, popř.2570, patřícího hlavnímu městu,spravovaného MČ.
  Chtěl bych se zeptat na účel a zadavatele tohoto hrazení, které těsně kopíruje vozovku a nenechává žádný prostor na této straně ulice, kde je umístěna zastávka autobusu, a je tak předpoklad k výskytu chodců.
  Děkuji.
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 15.02.2019 8:50)
   Dobrý den, 
   děkujeme za Váš dotaz, na nějž odpovídá Ing. Pavel Švitorka: 
   Plot byl povolen v souvislosti s umístěním autobusové zastávky; hlavním důvodem bylo zabránit znečišťování obecních pozemků odpadem. Zadavatelem byla Městská část Praha 16, práce hradil majitel přilehlého pozemku.
 • Otázka: Neuklizený sníh (Eva Vejvodová 06.02.2019 14:48) – Doprava
  Dobrý den, chci jen upozornit, že ve Slavičí ulici v Radotíně také žijí lidé a musí si dojít nakoupit a zařídit osobní věci. Že si chodníky musíme odhrabat sami o tom už ani nebudu psát, ale silnici už bohužel uklízet nebudeme. Po pěti dnech, od doby, kdy napadl sníh se ve Slavičí ulici se objevila multikára, která zde 2x projela se zdviženou radlicí a solila neshrabaný a zmrzlý sníh. Jsem jenom ženská, nerozumím postupům úklidu, ale myslím, že by se mělo myslet také na odlehlé části, protože lidé, kteří tu bydlí, mají daleko složitější cestu, než lidé, kteří bydlí v centru obce. Tak se ptám, proč se silnice nehrabala, když sníh napadl, protože dnešní výjezd multikáry bylo pouze plýtvání palivem. Eva Vejvodová
  • Odpověď: (Kateřina Drmlová) 13.02.2019 14:13)

   Dobrý den,
   na Váš podnět odpovídá Jaroslava Mišovicová z Technických služeb Praha - Radotín:
   Uvedený úsek komunikace Slavičí není zahrnut v plánu zimní údržby. Pracovníci Technických služeb zajistili nad rámec plánu alespoň posyp tak, aby prosolili zbytky zmrzlého sněhu, který nelze pluhovat.


 • Otázka: Vyjádření k odklízení sněhu (Kamil Radonský 06.02.2019 16:50) – Doprava
  Reaguji na odpověď pana Kubce na můj pondělní dotaz: V materiálu Plán zimní údržby komunikací Praha 16 – Radotín 2018 - 2019 jsou v bodě 6 uvedeny časové limity u chodníků, které pan Kubec jistě zná a nebudu je zde opakovat. Reaguji na sněhové srážky v neděli 3.2.2019. Sněžit přestalo dopoledne. Po celou neděli nebyl odklizen sníh z chodníků I. a II. pořadí. Časové limity tedy nebyly v neděli 3.2. dodrženy. Do práce jsem šel v pondělí 4.2.2019 v 8:00 hodin a tehdy byl odklizen sníh z chodníku pouze na ul. Vrážské. Jestli pan Kubec uvádí, že v pondělí 4.4.2019 v 9:10 hodin byl odklizen sníh z chodníků, které jsou v plánu údržby v dané lokalitě, nemohu souhlasit, neboť např. chodník v ulici Nýřanské je podle mapy zimní údržby 2018/19 v II. pořadí a sníh z něj není v částech kde ho neodklidili sami majitelé přilehlých domů, odklizen dodnes. Dle mého tedy Technické služby Praha Radotín neplní své povinnosti vyplývající z materiálu Plán zimní údržby komunikací Praha 16 – Radotín 2018 - 2019 řádně a včas.
  • Odpověď: (Kateřina Drmlová) 11.02.2019 12:53)

   Dobrý den,

   na Váš příspěvek odpovídá Milan Kubec, vedoucí příspěvkové organizace Technické služby Praha - Radotín:

   Děkuji za upozornění. Chodník v Nýřanské ulici skutečně nebyl uklizen v časové normě, protože ho není možné strojově čistit a ve vzniklé kalamitní situaci jsme na něj už zapomněli při následném ručním dočišťování. Časové limity samozřejmě znám, ale v situaci v neděli 3.2.2019 a během následující noci na pondělí 4.2.2019 nebylo v silách Technických služeb Praha - Radotín dodržet termíny dané plánem zimní údržby. O víkendech slouží pouze omezená skupina pracovníků. V pondělí v 9,10 minut už byla většina hlavních chodníků ve Vašem okolí i jinde uklizena. Následně bohužel došlo k prudkému ochlazení a v odklízecích pracích jsme mohli pokračovat jen postupným škrábáním zmrzlých vrstev z chodníků. To se týkalo celé Prahy a vzhledem k celkové situaci vyhlásil od 3.2.2019 centrální dispečink TSK pro Prahu kalamitní stav – během něhož normové termíny neplatí a prvotním úkolem je zprovoznit hlavní přístupové komunikace a vozovky. Ještě v polovině týdne také nebyly uklizeny chodníky dokonce i podél hlavních komunikací, které nejsou ve správě naší městské části.Vytisknout