Oblast škol se změní

Tentokráte však nepůjde o změny v rámci radotínských školských budov (v dubnu zahajuje nástavba I. stupně ZŠ, finišuje nová aula a připravuje se přístavba jídelny), ale o úpravy dopravního režimu.

Městská část Praha 16 se dlouhodobě snaží o zlepšení situace v Loučanské ulici, v níž sídlí základní škola, gymnázium a školní jídelna a kde dochází k četným nebezpečným situacím zejména v ranních hodinách, ale též při odvozu některých školáků automobily po vyučování.

Mgr. Karel Hanzlík„Po mnohaletých snahách a několika variantách řešení, které byly opakovaně projednávány na Dopravně bezpečnostní komisi při Radě městské části Praha 16, a po několika jednáních s místními občany jsme se rozhodli oblast škol zklidnit a provoz usměrnit,“ uvádí radotínský starosta Mgr. Karel Hanzlík. „V celé lokalitě se sníží rychlost na 30 km/hod. a upraví se parkování tak, aby byli řidiči donuceni dát nohu z plynu.“

Vedle „zóny 30“ se upraví parkování v ulici tak, že bude střídavě vlevo a vpravo ve směru jízdy, aby řidič musel snížit rychlost. Rovněž to přispěje ke zpomalení dopravy a motivaci řidičů, aby děti vysazovali ideálně již na Horymírově náměstí, případně po objezdu „malým okruhem“, tj. ulicemi Ježdíkova a Felberova – zde bude zdůrazněn nový režim zákazem odbočení vpravo v ranních hodinách (pondělí až pátek 7.00 - 8.00).

Další opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců se týkají přesunu dvou přechodů pro chodce na druhou stranu křižovatky: Loučanská x Macháčkova, Loučanská x Felberova. „Přesunem přechodu u budovy prvního stupně základní školy, který je v ranních hodinách hlídaný městskými policisty, se dosáhne dalšího zpomalení dopravy a většího tlaku na řidiče do Loučanské ulice od knihovny dále už nezajíždět a lokalitu zbytečně nezatěžovat. Přednost zde radnice dává školním autobusům,“ vysvětluje radotínský starosta.

vyzaduji

Loučanská ulice, 16.4.2018

Úpravou, která též přispěje k bezpečnosti dětí, je zrušení krátkodobých stání před školní jídelnou (Klubem Radotín) – zde auta nebezpečně vycouvávala do kolemjdoucích. Nově budou místa určena pouze pro zásobování školního areálu.

Všechny výše uvedené změny se budou realizovat v týdnu od 16. dubna, po blokovém čištění ulic v Loučanské ulici (proběhne 19. dubna, více v článku: Jarní úklid pokračuje) už bude provedeno i vodorovné dopravní značení.

Původně se ještě uvažovalo o otočení jednosměrného dopravního režimu v Zítkově ulici (a navazující části ulice Ke Zděři), od tohoto opatření, které se mělo jen vyzkoušet na dobu cca 1 měsíce a následně vyhodnocovat, se nakonec po jednání s místními občany ustoupilo.

Poslední změnou, která souvisí s provozem sportovních areálů (zejména fotbalového, ale též volejbalového či biotopu), je vytvoření parkovacího pásu podél železniční trati od ulice K Lázním směrem k ulici Stadionová. Zde se dosud (zejména při fotbalových turnajích či při provozu biotopu) parkovalo živelně. Vytvořením tohoto pásu se „odsaje“ část vozidel znepříjemňujících parkování v ulicích místním obyvatelům, hlavně v letních měsících. Letos to navíc bude, kvůli výstavbě bazénu a trvalému uzavření celého parkoviště pro biotop, mimořádně náročné léto – i proto by u trati měl parkovací pás vzniknout do zahájení letního provozu biotopu.

Zveřejněno: 16.04.2018 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 2254 x
Vytisknout