Oddělení dopravy

JménoFunkceTelefonE-mail
Martínek Jan vedoucí oddělení dopravy 234 128 290 jan.martinek@praha16.eu
Moravcová Lenka doprava 234 128 292 lenka.moravcova@praha16.eu


Sídlo oddělení

Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín (Adresa na mapách Google)

Popis činnosti
 • vykonává funkci silničního správního úřadu v rámci správního obvodu Praha 16 ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, s působností podle Statutu hl. m. Prahy:
  • výkon působnosti silničního správního úřadu ve věcech silnic, s výjimkou silnic I. a II. třídy a rozhodování o povolení zvláštního užívání silnic III. třídy, pokud daný způsob zvláštního užívání přesahuje územní obvod jednoho silničního správního úřadu
  • výkon působnosti silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací, s výjimkou vozovek místních komunikací I. třídy a rozhodování o povolení zvláštního užívání místních komunikací II., III. a IV. třídy, pokud daný způsob zvláštního užívání přesahuje územní obvod jednoho silničního správního úřadu a ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací
  • projednávání přestupků na dálnicích a na silnicích podle zákona o pozemních komunikacích a podle zákona o přestupcích
  • projednávání přestupků ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle zákona o pozemních komunikacích a podle zákona o přestupcích
 • vykonává působnost ve věcech provozu na pozemních komunikacích podle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v platném znění, ve věcech vymezených Statutem hl. m. Prahy:
  • vydávání souhlasu ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a zařízení pro provozní informace na veřejně přístupné účelové komunikaci
  • stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici III. třídy, kromě rychlostní komunikace, a na místním komunikaci II., III. a IV. třídy a užití zařízení pro provizorní informace na silnici III. třídy, kromě rychlostní silnice, a na místní komunikaci II., III. a IV. třídy
  • provádění prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, na silnici III. třídy a na místní komunikaci II., III. a IV. třídy.
Potřebuji vyřídit
Aktualizováno: 08.01.2020 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 15884 x
Vytisknout