Oddělení správy obecních nemovitostí

JménoFunkceTelefonE-mail
Špryňarová Hana vedoucí oddělení správy obecních nemovitostí 234 128 281 hana.sprynarova@praha16.eu
Radová Ivana správa obecních nemovitostí, bytová agenda 234 128 288 ivana.radova@praha16.eu


Sídlo úseku
Sídliště 1600/15a, 153 00  Praha-Radotín (hledat na mapách Google)

Úřední hodiny

Úřední hodiny Úseku místních příjmů a poplatků
 Pondělí 8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Středa 8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Pátek 8.00 - 12.00 hod. -

Úřední hodiny Úřadu městské části Praha 16 
 Pondělí 8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Středa 8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Pátek 8.00 - 12.00 hod. -


Popis činnosti
 • vyřizuje běžné požadavky nájemníků
 • zajišťuje kompletní přejímání a předávání volných bytů a nebytových prostorů
 • provádí hlášení volných bytů a nebytových prostorů
 • zajišťuje nápravy havarijních situací včetně nerušeného chodu akcí (oznámení pro nájemníky domů)
 • zajišťuje běžné provozní služby (objednávky na opravy a údržbu), včetně převzetí a kontroly, a to dle přidělených kompetencí
 • provádí aktualizaci pasportů bytů a nebytových prostor, pasportů domů
 • zajišťuje změny ve smlouvách o dodávkách elektřiny (při změnách technických podmínek připojení, v evidenci odběratelů)
 • provádí prvotní kontrolu odečtů stavů všech médií (teplo, voda, elektřina) a předává podklady Odboru ekonomickému
 • evidence a kontrola revizních zpráv u všech budov MČ (el. a plynových zařízení, hromosvodů, komínů, tlakových nádob, el. ručního nářadí a spotřebičů, hasicích přístrojů a hydrantů apod.) 
 • sepisuje a eviduje dohody o splátkách dluhů, provádí průběžnou kontrolu plnění
 • vede evidenci soudních sporů, připravuje podklady pro žaloby, sleduje termíny soudních jednání, předkládá podklady právníkovi MČ
 • vyhotovuje oznámení nájemníkům v případě změn v předpisech nájemného
 • spolupracuje s firmami při předávání prostorů (převzetí práce)
 • zajišťuje pro objekty ve vlastnictví MČ (Loučanská 1406/1a, Na Výšince 875/4, nám. Osvoboditelů 44/15, nám. Osvoboditelů 1368/27, U Starého stadionu 1379/13, Sídliště 1600/15a, Praha-Radotín) údržbářské práce a odečet všech podružných elektroměrů, vodoměrů a plynoměrů
 • provádí pro objekt Sídliště 1600/15a, Praha-Radotín, a pro obytné domy ve vlastnictví MČ veškeré správcovské, údržbářské a úklidové činnosti včetně celoročního úklidu přilehlých chodníků a souvisejících zpevněných ploch
 • kontroluje a úkoluje firmu provádějící správcovskou činnost (mandátní smlouva) pro objekt Sídliště 1100/32, Praha-Radotín.
Potřebuji vyřídit
Formuláře
Aktualizováno: 01.09.2021 – Eva Javorská ; Přečteno 22790 x
Vytisknout