Ohlášení živnosti fyzickou osobou

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor živnostenský, nám. Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín nebo na pracoviště Czech Point.
Úřední hodiny.

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

 1. Doklad o bezúhonnosti (je-li občanem jiného členského státu Evropské unie, doloží výpis z evidence trestů - není třeba, je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, nesmí být starší 3 měsíce.
 2. Doklady odborné způsobilosti, je-li zákonem vyžadována.
  Ustanovuje-li podnikatel odpovědného zástupce, též navíc následující doklady týkající se jeho osoby:
  a) je-li státním příslušníkem členského státu Evropské unie: výpis z evidence trestů
  (není potřeba, je-li členským státem posledního pobytu Česká rep.), ne starší 3 měsíce,
  b) doklady prokazující odbornou způsobilost, je-li zákonem vyžadována
  c) prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, je.li ustanoven, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, nebyl-li podepsán osobně na živnostenském úřadě.
  Při jednání na živnostenském úřadě se prokazuje fyzická osoba platným občanským průkazem.
 3. Doklad prokazující právní užívání prostor, kde je umístěno sídlo, je-li odlišné od bydliště.
 4. Doklad o pobytu, vízum nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu, jedná-li se o zahraniční fyzickou osobu.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Při osobní návštěvě vyplníme vyplníme veškeré potřebné formuláře elektronicky za Vás.
Pro písemný kontakt použijte formuláře, které jsou ke stažení na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Při vstupu do podnikání je poplatek 1000 Kč, za každé další ohlášení je 500 Kč.

Poplatky lze uhradit: 
 • hotově, 
 • prostřednictvím platebního terminálu, 
 • složenkou.
Stručně Úplné znění