Ohlášení živnosti právnickou osobou

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor živnostenský, nám. Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín nebo na pracoviště Czech Point.
Úřední hodiny.

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

  1. Doklad o založení nebo vzniku: doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena. 
  2. Doklad, prokazující právní užívání prostor, kde je umístěno sídlo a není-li sídlo již zapsané ve veřejném rejstříku.
  3. Doklady prokazující odbornou způsobilost je-li zákonem vyžadována.
  4. Prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, je-li ustanoven, podpis musí být úředně ověřen, nebo může být podepsáno před živnostenským odborem.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Při osobní návštěvě vyplníme vyplníme veškeré potřebné formuláře elektronicky za Vás.
Pro písemný kontakt použijte formuláře, které jsou ke stažení na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Při vstupu do podnikání je poplatek 1000 Kč, za každé další ohlášení je 500 Kč.

Poplatky lze uhradit: 
  • hotově, 
  • prostřednictvím platebního terminálu, 
  • složenkou.
Stručně Úplné znění