Omezení obecného užívání komunikací uzavírkami a objížďkami

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Oddělení dopravy, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, 2. patro, kancelář č. 21, 22.
Úřední hodiny.

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Přesné označení, určení, dobu trvání, důvod uzavírky a návrh trasy objížďky včetně grafické přílohy, dále jméno a příjmení pracovníka odpovědného za organizování a zabezpečení akce, která je důvodem k podání žádosti, jeho adresu a telefonní spojení na jeho pracoviště a bydliště. Musí být uveden harmonogram stavebních prací (jsou-li důvodem uzavírky) obsahující množství a časový průběh jednotlivých druhů prací. Nutno doložit též souhlas dotčeného dopravního úřadu, pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění zastávek linkové osobní dopravy.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (pdf, 27 kb)
V tištěné podobě rovněž na oddělení dopravy.
Je třeba upozornit, že při zohlednění podkladů, které jsou pro vydání rozhodnutí potřebné, je možné o toto rozhodnutí požádat bez příslušného formuláře.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
Stručně Úplné znění