Workshop MAP II. Praha 16: Co dělají naše děti, když jsou on-line

Děti jsou v posledním roce stále ještě odkázány na distanční výuku a tráví mnoho času v on-line prostředí. Jaká jsou v kyberprostoru rizika a jak jim můžeme čelit? Vzhledem k závažnosti tématu opakujeme setkání s lektorem Vladimírem Váchou, který nás již podruhé provede podrobnostmi z virtuálního světa. Akce je určena nejen pro rodiče, ale i pedagogy. 

Co je grooming, sexting, kyberšikana nebo jak fungují sociální sítě. Workshop nám dá odpovědi na otázky, jakým nástrahám jsou žáci a studenti na síti vystaveni, jak tyto problémy řešit nebo jak poznat dítě, které je v ohrožení tzv. netholismu, tedy závislosti na virtuálních drogách. Ty mohou tvořit nejen počítačové hry, internet, ale i zmiňované sociální sítě. Dozvíme se také, na koho se obrátit v případě podezření z trestné činnosti na internetu.

Vladimír Vácha vystudoval sociální pedagogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Primární prevenci se věnuje od roku 1995, posledních 11 let působí jako externí lektor Národního centra bezpečnějšího internetu. Rozhovor s ním si můžete přečíst v dubnovém vydání Novin Prahy 16 (strana 8). 

Přednáška se bude konat ve středu 5. května od 16 hodin na platformě Google Meet. 
V případě zájmu o účast pošlete e-mail na adresu mappraha16@gmail.com, odkaz pro připojení bude zaslán obratem. 

Akce je hrazena z projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Praha 16 (tzv. MAP II.) a pro účastníky je zdarma.


Pozvánka na on-line workshop: Co dělají děti, když jsou on-line, 5.5.2021
Zveřejněno: 02.05.2021 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 292 x
Vytisknout