Oprava na vlečce k cementárně

Podle informace od společnosti Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. dojde v termínu od 20. února do 6. března 2021 k opravě rozchodu koleje na vlečce k radotínské cementárně. 

Přechod vlečky pro pěší nebude stavbou nijak omezen, výstražná světla však budou vypnutá. V případě přejezdu kolejovou mechanizací přes přechod bude na místě pověřená osoba.

Z důvodu těchto prací je v ulici U starého stadionu osazeno dopravní značení zakazující zastavení vozidel v době od 6.00 do 18.00 hodin, a to kvůli vjezdu těžké techniky na stavbu. Ve večerních a nočních hodinách zde rezidenti budou moci parkovat.

20.2. - 6.3.2021 oprava rozchodu koleje na vlečce k radotínské cementárně. Červeně je vyznačena opravovaná oblast, žlutě pohyb vozidel stavby.

Zveřejněno: 18.02.2021 – Eva Javorská ; Přečteno 291 x
Vytisknout