Opravné broušení kolejnic

Opravné broušení kolejnic železniční trati v úseku Praha-Radotín - Dobřichovice se uskuteční ve dnech 1. - 5. května 2018. Informovala o tom Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. 

Broušení kolejnic bude provedeno v rámci pravidelné údržby železniční dopravní cesty, a to speciálním frézovacím vlakem Linsinger a následně brousící soupravou SPENO, které podle SŽDC opakovanou jízdou po obou traťových kolejích zabezpečí výrazné zlepšení stavu povrchu kolejnic.

SŽDC provádí pravidelné broušení kolejnic s cílem významného prodloužení životnosti kolejnic, a tím i dalších prvků železničního svršku a spodku. Podstatou pravidelného broušení je včasné odstranění kontaktně-únavových vad pojížděné plochy kolejnic, čímž je eliminován rozvoj těchto vad a související degradace kolejnic v důsledku dalšího opotřebovávání. Výrazné zlepšení stavu povrchu kolejnic povede rovněž ke snížení vzniku a přenosu hluku.     

Brousící souprava SPENO RR40-MF2
Brousící souprava SPENO RR40-MF2
Foto: SŽDC, státní organizace


Vzhledem k velkému provoznímu zatížení daného traťového úseku nelze provádět broušení v denní době, ale je směrováno do nočních hodin, aby byl zabezpečen plynulý provoz především vlaků osobní dopravy. Protože je broušení spojeno s určitou hlučností, může dojít ke krátkodobému zvýšení hlukové zátěže. "Obyvatele domů situovaných nejblíže k trati proto žádáme o shovívavost, za případné krátkodobé zvýšení hlukové zátěže se omlouváme," píše SŽDC ve své tiskové zprávě rozeslané všem dotčeným obcím. 

Cílové snížené hladin hluku nenastane okamžitě po ukončení prací, ale postupně, po tzv. zajetí kolejnic, tedy přibližně do jednoho měsíce od provedení broušení. Celkový přínos ve snížení hlukové zátěže je, dle měření v lokalitách, kde bylo obdobné broušení v minulosti prováděno, v průměru 2 - 5 dB. 

Frézovací vlak Linsinger SF03-FFS

Frézovací vlak Linsinger SF03-FFS
Foto: SŽDC, státní organizace

Popsané opatření by podle SŽDC mělo přinést zlepšení parametrů železniční infrastruktury a snížení hlukové zátěže. Zásadním přínosem k dlouhodobému omezení hluku je dlouhodobě připravovaná akce Optimalizace trati Praha – Beroun s předpokládaným postupným zahájením realizace jednotlivých úseků v období od roku 2019. Postupné snižování hlukové zátěže lze očekávat i v souvislosti s připravovanou modernizací kolejových vozidel, zejména nákladních vozů, která probíhá v celoevropském měřítku. 
Zveřejněno: 26.04.2018 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1211 x
Vytisknout