Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta republiky

na území MČ Praha 16 - Radotín

Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta republiky (pdf, 118,3 kB)

Starosta Městské části Praha 16, podle § 34 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1. Volby prezidenta republiky se uskuteční ve dnech
11. ledna 2013 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
12. ledna 2013 od 8,00 hodin do 14,00 hodin
(případné druhé kolo voleb se uskuteční 25. 1. 2013 v době od 14,00 - 22,00 hod., a 26. 1. 2013 od 8,00 - 14,00 hodin)

Místem konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky 

ve volebním okrsku č. 368 je volební místnost
hala u jídelny Pečovatelské služby Praha - Radotín, K Cementárně 1522/1c, Praha 5 - Radotín
pro voliče bydlící v oblasti Edenu na adrese:
Častonická, Hadravská, Jarkovská, K Cementárně, Kejnická, Ledvická, Na Cikánce, Pod Klapicí, Pod Velkým hájem, Prvomájová – č.or. lichá čísla 1-9 (stará zástavba), Safírová, Slavičí, Slinková, Strážovská - č.or. 3-17 a 2-6, U Drážky, U Učiliště, V Edenu, V sudech, Vápenná, Vinohrady.

ve volebním okrsku č. 369 je volební místnost
učebna Kulturního střediska Radotín, nám. Osvoboditelů 44/15, Praha 5 - Radotín
pro voliče bydlící v oblasti Viniček na adrese:
Dehtínská, Javořická, Jelenovská, Karlická, Kolová, Lošetická, Na Viničkách, Na Výšince,
nám. Osvoboditelů - stará zástavba u parku, Nýrská, Otínská, Příbramská, Staňkovka, U Starého stadionu, U Viniček, Vojetická, Zderazská, Zdická.

ve volebním okrsku č. 370 je volební místnost
klubovna Sportovní haly, U Starého stadionu, Praha 5 - Radotín
pro voliče bydlící v oblasti starého Sídliště na adrese:
Sídliště, Týřovická.

ve volebním okrsku č. 371 je volební místnost
Základní škola Radotín, přístavba u budovy jídelny, Loučanská 1112/3, Praha 5 - Radotín
pro voliče bydlící v oblasti od Horymírova náměstí po Rymáň na adrese:
Horymírovo náměstí, V. Balého, Felberova, Ježdíkova, K Berounce, K Lázním, Ke Zděři, Loučanská, Macháčkova, Na Rymáni, nám. Sv. Petra a Pavla, Stadionová, Zítkova.

ve volebním okrsku č. 372 je volební místnost
učebna v budově Channel Crossings, Vrážská 238/8, Praha 5 - Radotín
pro voliče bydlící v oblasti Janky na adrese:
Josefa Kočího, K Přívozu, Kraslická, Matějovského, Na Benátkách, Nýřanská, Šárovo kolo, Tachovská, U Jankovky, V Parníku, Věštínská, Vrážská, Výpadová, Zbynická.

ve volebním okrsku č. 373 je volební místnost
Restaurace Pivní sanatorium, Štěrková 549/15, Praha 5 - Radotín
pro voliče bydlící v oblasti Lahovské na adrese:
Chatová, Jarmily Novotné, K Višňovce, Kalabisova, Minerální, Otěšínská, Plánická, Pod Lahovskou, Radkovská, Sobětická, Solná, Strážovská - mezi č.or. 63-123 a 58-78 včetně č.p.  2141, Strunkovská,  Topasová, U Sanatoria - č.or. 11-45 a 26-52, Živcová.

ve volebním okrsku č. 374 je volební místnost
v Sokolovně TJ Sokol Radotín, Vykoukových 622/2, Praha 5 - Radotín
pro voliče bydlící v oblasti Říháku na adrese:
Achátová, Ametystová, Býšovská, Čedičová, Grafitová, Jaspisová, Na Betonce - mezi orient.č. 7-17, mezi orient.č. 2-24 včetně event.č. 2098 (stará zástavba), Na Říháku, Prvomájová - mezi orient.č. 18-36
mezi orient. č. 11-47,  Strážovská -  mezi orient. č. 8-56  a mezi orient. č.19-61, Štěrková, U Sanatoria
mezi orient. č.  1-9  a  mezi orient. č. 6-22, U Vápenky, Vykoukových.

ve volebním okrsku č. 375  je volební místnost
učebna v Kulturním středisku Radotín, nám. Osvoboditelů 44/15, Praha 5 - Radotín
pro voliče bydlící v oblasti nového sídliště  na adrese:
Na Betonce (nová zástavba), Prvomájová - orient.č. sudá 2-16 (nová zástavba), náměstí Osvoboditelů nová zástavba

3.    Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky ve volební místnosti. Hlasovací lístky pro případné druhé kolo voleb již nebudou dodány předem, ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve dny voleb.

4.    Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním průkazem České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky nebude mu hlasování umožněno.    Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volit mohou také voliči nemající trvalý pobyt na území MČ Praha 16 – Radotín na základě předložení a odevzdání voličského průkazu pro konkrétní kolo voleb okrskové volební komisi ve dnech konání voleb.

    Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Praha 21. 12. 2012

Mgr. Karel Hanzlík
starosta MČ Praha 16

Zveřejněno: 21.12.2012 –Kateřina Drmlová ; Přečteno 4017 x
Vytisknout