Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů, které jsou stanoveny k žádosti pro ohlášení živnosti právnické osoby

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor živnostenský, nám. Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín nebo na pracoviště Czech Point.
Úřední hodiny.

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Doklady prokazující odbornou způsobilost.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Při osobní návštěvě vyplníme vyplníme veškeré potřebné formuláře elektronicky za Vás.
Pro písemný kontakt použijte formuláře, které jsou ke stažení na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Za vydání výpisu ze živnostenského rejstříku po provedené změně u ohlašovací volné živnosti se poplatek neplatí, v ostatních případech je správní poplatek 500 Kč. Pokud jsou změny již provedeny v OR, poplatek se neplatí.

Poplatky lze uhradit: 
  • hotově, 
  • prostřednictvím platebního terminálu, 
  • složenkou.
Stručně Úplné znění