Personální složení kontrolního výboru

 Funkce   Příjmení, jméno, titul
 Předseda  Krištof Viktor, Ing., MBA
 Člen  Černohorský František, PhDr.
 Členka Malátová Lucie, Ing., MBA 
 Člen  Novotný František, Ing.
 Člen Sedlák Luděk, Mgr.
 Člen Sluka Rudolf, Ing.
 Člen Šalom Jakub, Ing.
 Tajemnice  Ryvolová Lenka


  • Personální obsazení Kontrolního výboru bylo schváleno usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 č. 6 ze dne 17.12.2018. 

  • Změny v obsazení Kontrolního výboru projednalo Zastupitelstvo městské části Praha 16 na svém zasedání dne 16. prosince 2019.
Zveřejněno: 07.01.2019 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 18.12.2019 – Eva Javorská ; Přečteno 16351 x
Vytisknout