Poskytování ověřených výpisů z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z registru řidičů (BODIS) ze systému Czech POINT

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor občansko správní, Úsek matrik, Václava Balého 23/3, Praha- Radotín.

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Platný úřední průkaz, kterým lze prokázat totožnost (občanský průkaz, atd.)

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře nejsou stanoveny.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatek za výpisy první stránka 100 Kč, za každou další i započatou stránku 50 Kč.

iDalší informace o tom, jaké výpisy lze získat ze systému Czech Point

Stručně Úplné znění