Poskytování ověřených výpisů ze systému Czech Point

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor ekonomický (pracoviště Czech Point), nám. Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín.
Úřední hodiny.

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Platný úřední průkaz, kterým lze prokázat totožnost (občanský průkaz, pas, povolení k pobytu), popřípadě plná moc.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře nejsou stanoveny.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatek za výpisy první stránka 100 Kč, za každou další i započatou stránku 50 Kč. Při prvním zřízení DS nebo přidání pověřené osoby k přístupu do DS není správní poplatek stanoven pouze, každý další takovýto úkon je zpoplatněn částkou 200 Kč. Poplatek za autorizovanou konverzi dokumentů z DS činí 30 Kč za stránku, za výpis z KN zaplatí žadatel 100 Kč.
Stručně Úplné znění