Povinné čipování psů

K 1. lednu 2020 bude na základě novely veterinárního zákona schválené před třemi lety povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Držitelé psů v České republice tak mají ještě zhruba tři měsíce na to, aby nechali své psy u veterinárního lékaře označit mikročipem. 

Po očipování psa žádáme držitele psů, aby neopomněli do lhůty 15 dnů nahlásit číslo čipu a provést registraci u správce poplatku (MČ Praha 16, náměstí Osvoboditelů 21/2a, dveře č. 1). Zároveň bude vyplněna registrační karta, která bude odeslána do evidence Magistrátu hlavního města Prahy.

Očipováním psa neodpadá povinnost držitele k řádnému přihlášení psa u správce poplatku.

Po splnění těchto podmínek (předložení dokladu o očipování) bude v následujících 2 letech uplatněna zákonná sleva na výši poplatku (max. 350 Kč na kalendářní rok).

Kontrolami bude pověřena veterinární správa, která bude oprávněna kontrolovat očkování a mikročip.  Za nesplnění povinnosti může být uložena pokuta ve výši 20 až 100 tisíc korun podle druhu a rozsahu provinění.

Držitelé psů, kteří mají psa řádně označeného mikročipem a přihlášeného k poplatku ze psa se novela zákona netýká.

Zveřejněno: 01.10.2019 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1194 x
Vytisknout