Praha má vyhlášku zakazující spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích

Nová vyhláška hlavního města Prahy zakazuje od 1. října 2020 topit uhlím, uhelnými briketami a koksem v kamnech a kotlích, které nedosahují emisních parametrů 3. emisní třídy.

Hl. m. Praha chce předcházet zamoření území kouřem z topení zejména v zimních měsících. Proto zastupitelstvo HMP schválilo 19.9.2019 vyhlášku, která zakazuje od 1. října 2020 topit uhlím, uhelnými briketami a koksem v kamnech a kotlích, které nedosahují emisních parametrů 3. emisní třídy.

Do emisní třídy jsou kotle zařazovány dle množství škodlivých emisí, účinnosti, bezpečnosti a efektivity spalovacího procesu). Touto vyhláškou se urychluje zákaz daný zákonem o ochraně ovzduší o dva roky. Součástí vyhlášky je také zákaz topení tuhými palivy v době vyhlášení smogové situace ve zdrojích, které slouží pouze pro příležitostné vytápění, jako jsou krby a krbová kamna. Omezení v době smogové situace platí již od 8. října letošního roku. 

Pro výměnu emisně nevyhovujících kotlů mohou lidé využívat kotlíkové dotace (podrobné informace na Portálu Životního prostředí hlavního města Prahy v sekci Energetika), o které lze žádat do 30.10.2020.


Zveřejněno: 31.10.2019 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1163 x
Vytisknout