Přerušení provozování živnosti

Přerušení provozování živnosti

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Přerušení provozování živnosti

4. Základní informace k životní situaci

Jestliže podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti, je provozování živnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení a končí dnem uvedeným v oznámení. Doba přerušení není omezena. Pokračování před uplynutím doby, na kterou byla živnost přerušena, je možné po písemném oznámení podnikatelem předem živnostenskému úřadu. Po dobu přerušení nemusí být ustanoven odpovědný zástupce.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Podnikatel-fyzická osoba, u právnické osoby statutárního orgán, dále např. prokurista, v určitých případech likvidátor, zmocněnec na základě plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Vlastní úmysl podnikatele přerušit provozování živnosti na dobu určitou. 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Oznámením osobně, v písemné formě nebo v zastoupení.

8. Na které instituci životní situaci řešit

U kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na celém území České republiky nebo kontaktního místa tzv. Czech Point.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, odbor živnostenský, nám. Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín nebo na pracoviště Czech Point.
Úřední hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Osobní identifikační údaje.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Při osobní návštěvě vyplníme vyplníme veškeré potřebné formuláře elektronicky za Vás.
Pro písemný kontakt použijte formuláře, které jsou ke stažení na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Má-li oznámení o přerušení provozování živnosti  všechny náležitosti, provede živnostenský úřad do 5 pracovních dnů zápis do živnostenského rejstříku a o zápisu informuje podnikatele.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Odpovědný zástupce, je-li ustanoven.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Pokud podnikatel provozuje živnost v provozovně, měl by současně s oznámením přerušení provozování živnosti oznámit i ukončení provozování živnosti v provozovně.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

elpodatelna@praha16.eu

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Podáním podnětu vyjadřujícího nesouhlas  s vydáním vyrozumění o zápise přerušení provozování živnosti s uvedením důvodu nesouhlasu. Podnět lze podat vůči živnostenskému úřadu, který vyrozumění vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Pokutu až do výše 10 000 Kč je živnostenský úřad povinen uložit podnikateli, který oznámil přerušení provozování živnosti a začal opět provozovat živnost, aniž by tuto skutečnost oznámil předem písemně živnostenskému úřadu.

21. Nejčastější dotazy

Nejsou stanoveny.

22. Další informace

Můžete se obrátit na Úřad městské části Praha 16, odbor živnostenský

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Žádost o vydání výpisu ze živnostenského rejstříku

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor živnostenský Úřadu městské části Praha 16

26. Kontaktní osoby

Černá Tamara 
Řičařová Martina, DiS. 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

10.9.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

10.9.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Poznámky nejsou k dispozici.

Zveřejněno: 11.02.2014 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 06.01.2020 – Eva Javorská ; Přečteno 12449 x
Vytisknout