Přidělené dotace 2017

Zastupitelstvo Městské části Praha 16 na svém XVI. zasedání dne 29. března 2017 schválilo přidělení finančních prostředků na projekty v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury podle návrhu předloženého grantovou komisí. 

Ta hodnotila všech 80 přijatých žádostí. Komise jednotlivé žádosti posoudila a vyhodnotila, u každého projektu pak navrhla, zda a v jaké výši bude dotace poskytnuta. Dotace nebyla schválena pouze u 13 žádostí, v 67 případech byla naopak doporučena.

Částka, která byla mezi jednotlivé projekty rozdělena, činí 1 014 700 Kč. Městská část se tímto způsobem snaží maximálně podpořit programy určené dětem a mládeži.

Úsek školství, mládeže, TV a kultury Úřadu městské části Praha 16 nyní připravuje smlouvy o poskytnutí dotace - úspěšní žadatelé budou následně vyzváni k jejich podpisu a převzetí.

Bližší informace k dotacím poskytne paní Iveta Krejčí

Přehled přidělených dotací (pdf, 77 kB)

Zveřejněno: 03.04.2017 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 4498 x
Vytisknout