Přidělené dotace 2018

Zastupitelstvo Městské části Praha 16 na svém XX. zasedání dne 26. března 2018 schválilo přidělení finančních prostředků na projekty v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury podle návrhu předloženého grantovou komisí. 

Ta hodnotila všech 96 přijatých žádostí. Komise jednotlivé žádosti posoudila a vyhodnotila, u každého projektu pak navrhla, zda a v jaké výši bude dotace poskytnuta. Dotace nebyla schválena pouze u 24 žádostí, v 72 případech byla naopak doporučena.

Částka, která byla mezi jednotlivé projekty rozdělena, činí 1 030 800 Kč. Městská část se tímto způsobem snaží maximálně podpořit programy určené dětem a mládeži.

Úsek školství, mládeže, TV a kultury Úřadu městské části Praha 16 nyní připravuje smlouvy o poskytnutí dotace - úspěšní žadatelé budou následně vyzváni k jejich podpisu a převzetí. 

Přehled přidělených dotací (pdf, 76 kB)
Zveřejněno: 10.04.2018 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 3342 x
Vytisknout