Připojení sousední nemovitosti na komunikaci

Připojení sousední nemovitosti na komunikaci

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Připojení sousední nemovitosti na komunikaci

4. Základní informace k životní situaci

Připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci je pojem vyplývající ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Tímto pojmem je míněno zřízení, úprava či zrušení dopravního připojení přiléhající nemovitosti formou sjezdu nebo nájezdu k pozemní komunikaci.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost podává vlastník nemovitosti nebo jeho zástupce na základě plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Předchozí souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace a souhlas příslušného orgánu Policie ČR.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti u příslušného silničního správního úřadu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, Oddělení dopravy.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, Oddělení dopravy, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, 2. patro, kancelář č. 21, 22.
Úřední hodiny

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro vydání rozhodnutí o připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci je nutno dodat situaci, ze které vyplývají šířkové a sklonové parametry připojení. Sjezd či nájezd musí splňovat rozhledové podmínky a vycházet z příslušných norem ČSN.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci (pdf, 24,6 kB)
Formulář je k dispozici v tištěné podobě i na Oddělení dopravy.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek je 500 Kč a je možno jej uhradit při převzetí rozhodnutí. Zaplacení správního poplatku je nutno provést před obdržením rozhodnutí.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vaše žádost bude vyřízena do 30 až 60 dnů (dle správního řádu).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Vlastník dotčené komunikace a Policie České republiky.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Plnění podmínek rozhodnutí obsažených v povolujícím rozhodnutí.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Je možno zaslat vyplněnou žádost na e-maily: jan.martinek@praha16.eulenka.moravcova@praha16.eu či prostřednictvím elektronické podatelny se zaručeným elektronickým podpisem elpodatelna@praha16.eu .

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
(vyhledávání v zákonech zde)

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Normy: ČSN 736101, ČSN 736102, ČSN 736110

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání ve smyslu správního řádu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Lze uložit pokutu do 300 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy nejsou k dispozici.

22. Další informace

Můžete se obrátit na Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, Oddělení dopravy.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Další zdroje informací nejsou k dispozici.

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Zvláštní užívání komunikací
Omezení obecného užívání komunikací uzavírkami a objížďkami

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, Oddělení dopravy Úřadu městské části Praha 16

26. Kontaktní osoby

Martínek Jan
Moravcová Lenka

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

26.4.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován

26.4.2016

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Žádost o připojení sousední nemovitosti je vždy posuzována v místě jeho zřízení.

Zveřejněno: 12.02.2014 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 26.04.2016 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 10929 x
Vytisknout