Proč je každou první středu v měsíci slyšet houkání sirén?

Jedná se o akustickou zkoušku, při níž se zjišťuje, zda je tento systém varování funkční. Zároveň jde o povinnost danou zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949, článek 61, kterým je Česká republika vázána. Jde o jedno ze základních opatření ochrany obyvatelstva.


Poplachové sirény jsou základním prostředkem pro vyhlašování varovných signálů v ČR. Varovný signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin. Vyhlašování může být třikrát za sebou přibližně v tříminutových intervalech. O jaký konkrétní tón varovného signálu půjde, záleží na tom, před jakým druhem nebezpečí je vysílán. Jednotlivé tóny varovného signálu je možné si poslechnout na našem webu u článku věnovanému sirénám.


Na území hlavního města Prahy jsou dva druhy sirén, a to elektronická „mluvící“ siréna či elektrická rotační siréna. Tento systém je velmi dobře propracován v celé České republice. Jen ve správním obvodě Praha 16 je celkem 19 sirén, z toho je osmnáct z nich elektronických a jedna rotační. Po akustickém tónu sirény při vyhlášení varovného signálu „Všeobecná výstraha” vždy následuje tísňová informace pro vyrozumění obyvatelstva o hrozícím nebezpečí nebo již vzniklé mimořádné události – povodně, zátopy, chemické či radiační havárie atd.

Zveřejněno: 23.07.2015 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 3922 x
Vytisknout