Pronájem hrobového místa

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Obraťte se na Technické služby Praha – Radotín, V Sudech 1488/2, Praha-Radotín.

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Průkaz totožnosti, příp. poslední smlouva o pronájmu, eventuálně kopie úmrtního listu, notářský zápis o převedení smlouvy na pronájem hrobového místa nebo ověřený souhlas příbuzných s převodem.

Dále je potřeba uvést kontakt na další osobu, kterou mohou pracovníci Technických služeb vyrozumět v případě, kdy se nepodaří kontaktovat nájemce hrobového místa. 

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Aktuální smlouva o pronájmu hrobového místa, kterou Vám na základě Vámi poskytnutých údajů vydá pronájemce (Technické služby Praha – Radotín). Dále je Vám též vydán písemný souhlas s vyjmutím nebo uložením uren.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Usnesením Rady městské části Praha 16 č. 727 ze dne 10.11.2004 je stanovena cena nájmu ve výši 30 Kč/m2 na dobu 10 let a úhrada částky 1500 Kč na dobu 10 let pro každé hrobové místo (náklady spojené s údržbou hřbitova).

Další poplatky:

  • 100 Kč za povolení k vyjmutí nebo uložení každé urny a za povolení k rekonstrukci hrobového místa.

Poplatky lze platit převodem, složenkou (vydají Technické služby Praha – Radotín) nebo hotově v sídle Technických služeb Praha – Radotín.

Stručně Úplné znění