Pronájem hrobového místa

Pronájem hrobového místa

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Pronájem hrobového místa

4. Základní informace k životní situaci

V Radotíně se nachází tato tři veřejná pohřebiště: 

a) veřejné pohřebiště "Na Pískách",

b) veřejné pohřebiště "Otínská",

c) veřejné pohřebiště "Nad Berounkou".

Pohřebiště Na Pískách slouží k pohřbívání do hrobu, pohřebiště Otínská a Nad Berounkou pak k ukládání do uren. 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Pronájem hrobového místa, zrušení pronájmu, pohřbívání eventuálně uložení urny může objednat osoba starší 18 let.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Na veřejných pohřebištích lze pronajmout volná hrobová místa (Otínská, Nad Berounkou) nebo zbývající místa do naplnění kapacity pohřebiště (Na Pískách, Otínská).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osobní návštěvou na pracovišti Technických služeb Praha – Radotín, V Sudech 1488/2, (zastávka "V Sudech" autobusových linek MHD č. 246, 120) nebo telefonicky na čísle 257 911 884 nebo e-mailem: sona.bulova@praha16.eu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Technické služby Praha – Radotín, V Sudech 1488/2, 153 00 Praha-Radotín.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na Technické služby Praha – Radotín, V Sudech 1488/2, Praha-Radotín.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Průkaz totožnosti, příp. poslední smlouva o pronájmu, eventuálně kopie úmrtního listu, notářský zápis o převedení smlouvy na pronájem hrobového místa nebo ověřený souhlas příbuzných s převodem.

Dále je potřeba uvést kontakt na další osobu, kterou mohou pracovníci Technických služeb vyrozumět v případě, kdy se nepodaří kontaktovat nájemce hrobového místa. 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Aktuální smlouva o pronájmu hrobového místa, kterou Vám na základě Vámi poskytnutých údajů vydá pronájemce (Technické služby Praha – Radotín). Dále je Vám též vydán písemný souhlas s vyjmutím nebo uložením uren.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Usnesením Rady městské části Praha 16 č. 727 ze dne 10.11.2004 je stanovena cena nájmu ve výši 30 Kč/m2 na dobu 10 let a úhrada částky 1500 Kč na dobu 10 let pro každé hrobové místo (náklady spojené s údržbou hřbitova).

Další poplatky:

  • 100 Kč za povolení k vyjmutí nebo uložení každé urny

  • Ostatní práce na objednávku pronajímatele hrobového místa dle ceníku prací TS Praha – Radotín.

Poplatky lze platit převodem, složenkou (vydají Technické služby Praha – Radotín) nebo hotově v sídle Technických služeb Praha – Radotín.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Při splnění veškerých náležitostí a po předložení všech požadovaných dokladů je potvrzení žádosti vyřízeno na počkání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

E-mail: sona.bulova@praha16.eu  

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy

Řád veřejného pohřebiště (doc, 86 kB)
Cenový věstník MF (výměr MF číslo 1/2007, oddíl B)

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Sankce jsou stanoveny "Řádem veřejného pohřebiště"

21. Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy nejsou stanoveny.

22. Další informace

Můžete se obrátit na Technické služby Praha - Radotín, které jsou příspěvkovou organizaci Městské části Praha 16.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Řád veřejného pohřebiště (doc, 86 kB)

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Matrika úmrtí

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Technické služby Praha - Radotín

26. Kontaktní osoby

Bulová Soňa

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

2.2.2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

2.2.2018

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Poznámky nejsou k dispozici.

Zveřejněno: 09.03.2015 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 02.02.2018 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 25159 x
Vytisknout