Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor živnostenský, nám. Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín nebo na pracoviště Czech Point.
Úřední hodiny.

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

  1. Doklad o bezúhonnosti - je-li státním příslušníkem jiného členského státu Evropské unie, doloží výpis z evidence trestů (není třeba, je-li členským státem posledního pobytu Česká republika), nesmí být starší 3 měsíce.
  2. Doklady odborné způsobilosti.
  3. Prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, je-li ustanoven, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, nebyl-li podepsán osobně na živnostenském úřadě. Při jednání na živnostenském úřadě se prokazuje fyzická osoba platným občanským průkazem. 
  4. Ustanovení funkce odpovědného zástupce je možné ode dne ustanovení podnikatelem.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Při osobní návštěvě vyplníme vyplníme veškeré potřebné formuláře elektronicky za Vás.
Pro písemný kontakt použijte formuláře, které jsou ke stažení na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatky nejsou stanoveny.
Stručně Úplné znění