Usnesení rady č.688

Radní Ing. Farník + OMH - uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o umístění a provozování telekomunikační technologie uzavřené mezi nájemcem Družstvo EUROSIGNAL, IČO: 26461129, Roháčova 263/23, Praha 3 a pronajímatelem Městskou částí Praha 16

Číslo rady: 50
č. 688
Ze dne 21.10.2020

rada  s o u h l a s í

s návrhem na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o umístění a provozování telekomunikační technologie uzavřené mezi nájemcem Družstvem EUROSIGNAL, IČO: 26461129, Roháčova 263/23, Praha 3 a pronajímatelem Městskou částí Praha 16, za účelem změny v předmětu smlouvy. 
Zveřejněno: 26.10.2020 – Martina Stará ; Přečteno 201 x
Vytisknout