Radotínská radnice pořádá další e-Aukci

Městská část Praha 16 ve spolupráci se společností eCENTRE, a.s. pořádá třetí elektronickou aukci pro občany a podnikatele v regionu Prahy 16. První elektronickou aukci radotínská radnice uspořádala v roce 2013 - celková úspora pro 299 domácností činila více než 3,6 milionu korun a průměrně 27,85 % z cen elektřiny a plynu (u elektřiny 30,84 % a u zemního plynu 22,17 %).

U podnikatelů (zejména místní živnostníci) bylo dosaženo průměrné úspory u elektřiny přes 50 % a u plynu okolo 20 % (např. podnikatel z Radotína při měsíční záloze 60 785 Kč ušetřil za elektřinu za rok 140 220 Kč a při měsíční záloze 10 000 Kč ušetřil za plyn za rok 33 295 Kč. Dohromady tedy díky e-Aukci zaplatil za jeden rok celkem o 173 515 Kč méně!).

V loňském roce byla e-Aukce opakována a výsledky opět mile překvapily: všichni přihlášení dosáhli úsporu nákladů, a to u obou soutěžených komodit. V případě elektřiny činila průměrná úspora 16,49 %, u plynu dokonce 26,46 %. Ve finančním vyjádření účastníci 2. e-Aukce ušetří za 2 roky odběrů od vítězného dodavatele v průměru více než 3500 Kč na elektřině a více než 7700 Kč na plynu, a to za každé odběrné místo.

„Vzhledem k popsaným úspěchům se i letos dohodlo vedení Městské části Praha 16 s eCENTRE, a.s. na uspořádání další elektronické aukce pro všechny občany i podnikatele z Radotína, regionu Prahy 16, případně i okolních obcí. Navíc letos končí 2leté smlouvy z první aukce a my chceme našim lidem i živnostníkům opět umožnit snížit jejich náklady na obě komodity,“ vysvětluje starosta Mgr. Karel Hanzlík.

Zájemci budou mít čtyři termíny v druhé polovině května (vždy pondělí a čtvrtek odpoledne), kdy budou moci zajít do Kulturního střediska Radotín, předložit všechny důležité podklady (zejména kopie stávajících smluv a vyúčtování) a dohodnout se na účasti v e-Aukci. Tato možnost platí jak pro nové zájemce, tak i pro stávající občany a podnikatele, kterým končí 2letý kontrakt z 1. e-Aukce, pokud se již sami v minulých měsících nepřihlásili do opětovného zařazení.

Samotná internetová aukce proběhne na konci června 2015 a v průběhu letních měsíců budou společností eCENTRE připraveny smlouvy s novým dodavatelem – avšak pouze pro ty, pro které bude vysoutěžená cena lepší než ta dosavadní. Pokud by účastníci díky e-Aukci neušetřili, mohou nadále zůstat u dosavadního dodavatele.

Další info v článku "E-Aukce pro občany i podnikatele"
Leták ke stažení (pdf, 1 Mb)

Zveřejněno: 14.05.2015 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 5682 x
Vytisknout