Registrace 2020 - XXIII. Havelské posvícení

Registrace pro XXIII. ročník Havelského posvícení je možná do 30.6.2020, a to vyplněním tohoto elektronického formuláře.
Na jiný způsob registrace, nebude brán zřetel.

Vyplněním a odesláním registračního formuláře dává každá osoba pořadateli akce Havelské posvícení souhlas se zpracováním a využitím osobních údajů pro organizaci zmiňované akce.

Městská část Praha 16 prohlašuje, že zpracovává osobní údaje v souladu GDPR a zásadami pro zpracování osobních údajů, zpracovává údaje pro určité, výslovně vyjádřené účely a v nezbytném rozsahu.

Městská část Praha 16 prohlašuje, že jakož to organizátor akce, má právo celou událost kdykoliv zrušit bez možnosti nároku na náhradu škody. O případných změnách, Vás budou neprodleně informovat koordinátoři akce.

Děkujeme za vyplnění registračního formuláře.


Registrační formulář - HAVELSKÉ POSVÍCENÍ

uvádějte údaje shodné s živnostenským oprávněním


+420

m m


(Formát: .jpeg, .jpg, .gif, .png; Max. velikost: 4 MB):

(Formát: .jpeg, .jpg, .gif, .png; Max. velikost: 4 MB):
Zveřejněno: 05.04.2019 –Lenka Dvořáková ; Přečteno 8988 x
Vytisknout