Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Pro hlášení provozoven na katastrálním území Lahovice, Lipence, Lochkov, Malá Chuchle, Radotín, Velká Chuchle a Zbraslav je příslušný Úřad MČ Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí,Oddělení životního prostředí, Václava Balého 23/3, Praha - Radotín, 2. patro.
Úřední hodiny.

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Při osobní konzultaci k vyplňování formuláře hlášení – průběžná evidence odpadů a nakládání s nimi pro jednotlivou provozovnu.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář Hlášení o produkci a nakládání s odpady § 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. – příloha 20 – F_ODP_PROD, určeno pro: Praha 16 – na stránkách www.ispop.cz v sekci Chci podat hlášení

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. 
Stručně Úplné znění