Rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy - Odboru stavebního řádu ve věci odvolání Městské části Praha-Zbraslav

Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavebního řádu, jako odvolací správní orgán, rozhodl ve věci odvolání Městské části Praha-Zbraslav proti rozhodnutí Úřadu městské části Praha 16, odboru výstavby, dopravy a životního prostředí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí pro záměr nazvaný "Obytná lokalita Zbraslav - Závist, etapa I" (viz rozhodnutí v příloze).

Zveřejněno: 28.08.2019 – Stanislava Rašková ; Přečteno 216 x
Vytisknout