Rozpočet na rok 2011

Zastupitelstvo městské části Praha 16 schválilo rozpočtové provizorium hospodaření na rok 2011 v celkové výši příjmů i výdajů 87.694,0 tis. Kč. Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 je zveřejněn formou přehledu výdajů a příjmů dle jednotlivých oblastí činností ve srovnání se schváleným a upraveným rozpočtem roku 2010 a skutečností roku 2010.

Výdaje rozpočtu jsou plánovány ve výši známých potřeb pro výkon činností městské části. I pro rok 2011 je plánováno dokrytí rozpočtu zapojením výnosu z ekonomických činností MČ Praha 16. Přes navýšení dotace ze státního rozpočtu proti rokům 2002-2009 přetrvává nesoulad mezi výkonem agend přenesené působnosti a jeho krytí finančními prostředky státního rozpočtu. Plánovaná výše dotace státu pro rok 2011 je snížena (proti v roce 2010 navýšené dotaci).

Rozpočet pro rok 2011 je sestaven dle plánu vlastních příjmů a na základě rozpisu plánovaných dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy i dotací státních. Dotace HMP byla proti plánu dle ZHMP 20.12.2010 snížena usnesením č. 4/1 ZHMP dne 17.2.2011 o 2.071 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že Městská část Praha 16 nemá v současné době reálnou možnost navýšení rozpočtu příjmů, je proti původnímu návrhu snížen plán výdajů v oblasti správy o 2.071 tis. Kč. Celková výše rozpočtu MČ Praha 16 se tedy snižuje na 85.623,0 tis. Kč.

Marta Tišlová

Návrh rozpočtu na rok 2011 (xls, 32 kB)
(projednán Radou MČ Praha 16 dne 23.3.2011)

Zveřejněno: 07.04.2011 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 6720 x
Vytisknout