Usnesení rady č.679

STA + KÚ (Úsek školství, mládeže, kultury a TV) - rezignace Ing. Petra Šišky na post předsedy Dopravní komise a jmenování Jana Fleischnera předsedou Dopravní komise, poradního orgánu Rady městské části Praha 16

Číslo rady: 50
č. 679
Ze dne 21.10.2020

rada  s o u h l a s í

se jmenováním Jana Fleischnera předsedou Dopravní komise, poradního orgánu Rady městské části Praha 16.

Zveřejněno: 26.10.2020 – Martina Stará ; Přečteno 207 x
Vytisknout