Usnesení rady č.435

STA + OMH - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 3015/2013 (HSAA-8212/2013) mezi půjčitelem Městskou částí Praha 16 a vypůjčitelem Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy, Sokolská 62, Praha 2-Nové Město, jehož předmětem je prodloužení doby výpůjčky movitých věcí hasičské stanici č. 8 Praha-Radotín

Číslo rady: 27
č. 435
Ze dne 13.11.2019

rada  s o u h l a s í   

s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 3015/2013 (HSAA-8212/2013) mezi půjčitelem Městskou částí Praha 16 a vypůjčitelem Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy, Sokolská 62, Praha 2-Nové Město, jehož předmětem je prodloužení doby výpůjčky movitých věcí hasičské stanici č. 8 Praha-Radotín na dobu neurčitou.

 

Zveřejněno: 19.11.2019 – Martina Stará ; Přečteno 247 x
Vytisknout