Usnesení rady č.663

STA + OMH - uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o pronájmu pozemku č. 1994/2008 uzavřené dne 1. prosince 2008 mezi pronajímatelem Městskou částí Praha 16 a nájemcem HÁJ – bytovým družstvem, IČ: 60196041, Otínská 1023/42, Praha-Radotín, jehož předmětem je změna názvu nájemce

Číslo rady: 49
č. 663
Ze dne 23.09.2020

rada  s o u h l a s í

s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o pronájmu pozemku č. 1994/2008 uzavřené dne 1. prosince 2008 mezi pronajímatelem Městskou částí Praha 16 a nájemcem HÁJ – bytovým družstvem, IČ: 60196041, Otínská 1023/42, Praha-Radotín, jehož předmětem je změna názvu nájemce. 
Zveřejněno: 23.10.2020 – Martina Stará ; Přečteno 41 x
Vytisknout