Usnesení rady č.672

STA + OMH - uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o pronájmu prostor sloužících podnikání č. 4581/2019 ke dni 30. září 2020 mezi pronajímatelem Městskou částí Praha 16 a nájemcem Bc. Peterem Magulou, IČ: 02087901, Poděbradská 563/137, Praha-Hloubětín

Číslo rady: 50
č. 672
Ze dne 21.10.2020

rada  s o u h l a s í

s uzavřením Dohody o ukončení Smlouvy o pronájmu prostor sloužících podnikání č. 4581/2019 ke dni 30. září 2020 mezi pronajímatelem Městskou částí Praha 16 a nájemcem Bc. Peterem Magulou, IČ: 02087901, Poděbradská 563/137, Praha-Hloubětín.
Zveřejněno: 26.10.2020 – Martina Stará ; Přečteno 113 x
Vytisknout