Usnesení rady č.664

STA + OMH - záměr prodeje spoluvlastnického podílu ideální 3/5 pozemku parc.č. 1892/39, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 vlastníkovi zbývajícího spoluvlastnického podílu ideální 4/10 a stavby bez čp/če - zděné garáže postavené na pozemku panu Rostislavovi Hrychovi, Praha-Radotín

Číslo rady: 49
č. 664
Ze dne 23.09.2020

rada  s o u h l a s í

se záměrem prodeje spoluvlastnického podílu ideální 3/5 pozemku parc.č. 1892/39, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 vlastníkovi zbývajícího spoluvlastnického podílu ideální 4/10 a stavby bez čp/če - zděné garáže postavené na pozemku panu Rostislavovi Hrychovi, Praha-Radotín. 

Zveřejněno: 23.10.2020 – Martina Stará ; Přečteno 171 x
Vytisknout