Usnesení rady č.673

STA + OMH - záměr pronájmu dvou částí pozemku parc.č. 2286/10 v k.ú. Radotín o výměře 15 m2 a 22 m2 a části pozemku parc.č. 2628/1 v k.ú. Radotín o výměře 7 m2 paní Věře Sehnalové, Praha-Radotín, vlastníkovi plechové garáže postavené na části pozemku parc.č. 2286/10 v k.ú. Radotín

Číslo rady: 50
č. 673
Ze dne 21.10.2020

rada  s o u h l a s í

se záměrem pronájmu dvou částí pozemku parc.č.  2286/10 v k.ú. Radotín o výměře 15 m2 a 22 m2 a části pozemku parc.č. 2628/1 v k.ú. Radotín o výměře 7 m2 paní Věře Sehnalové, Praha-Radotín, vlastníkovi plechové garáže postavené na části pozemku parc.č. 2286/10 v k.ú. Radotín.

Zveřejněno: 26.10.2020 – Martina Stará ; Přečteno 109 x
Vytisknout