Usnesení rady č.436

STA + OMH - záměr výpůjčky pozemků parc.č. 963/2 a 1769/7 v k.ú. Radotín pod hřbitovem Urnový háj a pozemků parc.č. 1754/6, 1754/25, 1754/26 a 1754/27 v k.ú. Radotín pod hřbitovem Na Pískách příspěvkové organizaci zřízené Městskou částí Praha 16 Technické služby Praha-Radotín, V Sudech 1488/2, Praha-Radotín, za účelem péče o pozemky

Číslo rady: 27
č. 436
Ze dne 13.11.2019

rada  s o u h l a s í   

se záměrem výpůjčky pozemků parc.č. 963/2 a 1769/7 v k.ú. Radotín pod hřbitovem Urnový háj a pozemků parc.č. 1754/6, 1754/25, 1754/26 a 1754/27 v k.ú. Radotín pod hřbitovem Na Pískách příspěvkové organizaci zřízené Městskou částí Praha 16 Technické služby Praha-Radotín, V Sudech 1488/2, Praha-Radotín, za účelem péče o pozemky
Zveřejněno: 19.11.2019 – Martina Stará ; Přečteno 267 x
Vytisknout